top of page

Ochrona danych

Cieszymy się na Twoją wizytę na naszej stronie internetowej. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Dane osobowe to informacje o osobistych lub faktycznych okolicznościach konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia, ale także wszystkie inne dane, które mogą być powiązane z możliwą do zidentyfikowania osobą.
Ponieważ dane osobowe podlegają szczególnej ochronie prawnej, są one przez nas gromadzone tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia naszej strony internetowej i świadczenia naszych usług. Poniżej pokazujemy, jakie dane osobowe zbieramy podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej i jak ich używamy.
Nasza praktyka w zakresie ochrony danych jest zgodna z przepisami prawa, w szczególności z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG), ustawą o mediach elektronicznych (TMG) i ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). Będziemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do funkcjonowania tej strony internetowej oraz naszych treści i usług, a także do przetwarzania zapytań i, jeśli to konieczne, do przetwarzania zamówień / umów, ale tylko wtedy, gdy istnieją jest jednym z prawnie uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO lub istnieje inna podstawa prawna. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w innych celach precyzyjnie określonych w zgodzie, np. Do przesyłania informacji promocyjnych poprzez newsletter, jeśli wcześniej wyraziłeś na to odrębną zgodę.

1. Odpowiedzialny zgodnie z art. 4 nr 7 RODO

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Sarah Schreiner

Carrer Costa i Llobera 32 Correos  

P.Box 84

07200 Felanitx Mallorca

E-mail: info@xxlluxorbullys.com

Tel.: +49 176 76551796

2. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego wywołującego komputera. Zbierane są następujące dane:

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

(1) Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
(2) System operacyjny urządzenia dostępowego
(3) Adres IP urządzenia pobierającego
(4) Data i godzina dostępu
(5) Witryny i zasoby (obrazy, pliki, inne treści stron), do których uzyskano dostęp w naszej witrynie.
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika dotarł do naszej witryny (śledzenie stron odsyłających)

Dane te są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, aby nie można było zidentyfikować poszczególnych odwiedzających witrynę.

 • PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie realizacji celu opisanego poniżej.

 • CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  Rejestrowanie ma na celu utrzymanie kompatybilności naszej strony internetowej dla wszystkich odwiedzających, jak to możliwe, oraz w celu zwalczania nadużyć i eliminowania błędów. W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych technicznych komputera uzyskującego dostęp, aby móc jak najwcześniej zareagować w celu wyświetlenia błędów, ataków na nasze systemy informatyczne i / lub błędów w funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej i ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 • CZAS PRZECHOWYWANIA

  Wyżej wymienione dane techniczne są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich odwiedzających, ale nie później niż 3 miesiące po wejściu na naszą stronę internetową.

 • MOŻLIWOŚĆ SPRZECIWU I ELIMINACJI

  Możliwości sprzeciwu i usunięcia są oparte na ogólnych przepisach dotyczących prawa do sprzeciwu zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz prawa do usunięcia, opisanego poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

3. Funkcje specjalne serwisu

Nasza witryna oferuje różne funkcje, które zbieramy, przetwarzamy i zapisujemy dane osobowe, gdy z nich korzystasz. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

 • FORMULARZ REJESTRACYJNY NEWSLETTERA:
  • ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Dane, które podałeś podczas rejestracji do newslettera.

  • PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda w drodze wyraźnego działania potwierdzającego lub zachowania)

  • CEL PRZETWARZANIA DANYCH

   Dane zapisane w masce rejestracyjnej naszego newslettera są wykorzystywane przez nas wyłącznie do wysyłania naszego newslettera, w którym informujemy o wszystkich naszych usługach i nowościach. Po rejestracji wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierającą link, który musisz kliknąć, aby zakończyć rejestrację do naszego biuletynu (double opt-in).

  • CZAS PRZECHOWYWANIA

   Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdym biuletynie. Twoje dane zostaną przez nas usunięte natychmiast po rezygnacji z subskrypcji. Podobnie, jeśli rejestracja nie zostanie zakończona, natychmiast usuniemy Twoje dane. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyny i bez wcześniejszej lub późniejszej informacji.

  • MOŻLIWOŚĆ SPRZECIWU I ELIMINACJI

   Możliwości sprzeciwu i usunięcia są oparte na ogólnych przepisach dotyczących prawa do sprzeciwu zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz prawa do usunięcia, opisanego poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 • FUNKCJA KOMENTARZA:
  • ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Dane osobowe, które zostawiłeś w komentarzu.

  • PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Art. 6 (1) (a) RODO (zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające lub zachowanie)

  • CEL PRZETWARZANIA DANYCH

   Akceptacja i publikacja Twojego komentarza na naszej stronie internetowej.

  • CZAS PRZECHOWYWANIA

   Twój komentarz zostanie zapisany i opublikowany w nieskończoność. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyny i bez wcześniejszej lub późniejszej informacji.

  • MOŻLIWOŚĆ SPRZECIWU I ELIMINACJI

   Twoje komentarze zostaną natychmiast usunięte na Twoją prośbę. W tym celu użyj „funkcji usuwania” lub skontaktuj się z nami. Możliwości sprzeciwu i usunięcia są oparte na ogólnych przepisach dotyczących prawa do sprzeciwu zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz prawa do usunięcia, opisanego poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 • FORMULARZ KONTAKTOWY (E):
  • ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Dane, które wpisałeś w naszych formularzach kontaktowych.

  • PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające lub zachowanie)

  • CEL PRZETWARZANIA DANYCH

   Dane zarejestrowane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konkretnego żądania kontaktowego otrzymanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  • CZAS PRZECHOWYWANIA

   Po przetworzeniu Twojego wniosku zebrane dane zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie ma ustawowych okresów przechowywania.

  • MOŻLIWOŚĆ SPRZECIWU I ELIMINACJI

   Możliwości sprzeciwu i usunięcia są oparte na ogólnych przepisach dotyczących prawa do sprzeciwu zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz prawa do usunięcia, opisanego poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

4. Analiza statystyczna odwiedzin serwisu - web tracker

Kiedy uzyskujesz dostęp do tej witryny lub poszczególnych plików w serwisie, zbieramy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane: adres IP, strona internetowa, z której plik został wywołany, nazwa pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych oraz powiadomienie powodzenia pobierania (tzw. dziennik sieciowy). Używamy tych danych dostępowych wyłącznie w niespersonalizowanej formie do ciągłego ulepszania naszej strony internetowej oraz do celów statystycznych.
Używamy również następujących narzędzi do śledzenia sieci w celu oceny odwiedzin w tej witrynie:

 • GOOGLE ANALYTICS
  • ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Na naszej stronie korzystamy z usługi śledzenia sieci firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Analytics). W ramach śledzenia sieci Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej i Państwa zachowań podczas surfowania (tzw. Śledzenie). Analizę tę przeprowadzamy na podstawie usługi śledzenia Google Analytics, aby stale optymalizować naszą stronę internetową i zwiększać jej dostępność. Podczas korzystania z naszej strony internetowej dane, w szczególności adres IP i działania użytkownika, przekazywane są na serwer Google Ireland Limited oraz przetwarzane i przechowywane poza Unią Europejską, np. W USA.
   Komisja Europejska ustaliła, że ​​w USA może istnieć odpowiedni poziom ochrony danych, jeśli firma przetwarzająca dane podporządkowała się Umowie Tarczy Prywatności USA-UE i w ten sposób zezwolono na eksport danych do USA. Aktywując anonimizację IP w kodzie śledzenia Google Analytics tej witryny, Twój adres IP zostanie zanonimizowany przez Google Analytics przed transmisją. Ta strona korzysta z kodu śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony o operatora gat._anonymizeIp (); został rozszerzony, aby umożliwić tylko anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  • PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), albo podczas rejestracji w Google (otwieranie konta Google i akceptacja wprowadzonych tam informacji o ochronie danych) lub, jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google, poprzez wyraźną zgodę podczas otwierania naszą stronę.

  • CEL PRZETWARZANIA DANYCH

   W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny Twojej wizyty na tej stronie, do tworzenia raportów o aktywności na stronie oraz do świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych i korzystaniem z internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi z Google Ireland Limited.

  • CZAS PRZECHOWYWANIA

   Google będzie przechowywać dane potrzebne do śledzenia sieci tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zamówionej usługi internetowej. Dane są zbierane i zapisywane anonimowo. W przypadku osobistego odniesienia dane zostaną natychmiast usunięte, pod warunkiem, że nie są objęte żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania. W każdym przypadku usunięcie następuje po wygaśnięciu okresu przechowywania.

  • MOŻLIWOŚĆ SPRZECIWU I ELIMINACJI

   Możesz zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce, instalując bloker skryptów w swojej przeglądarce (możesz to znaleźć, na przykład na www.noscript.net lub www.ghostery.com ) lub aktywuj ustawienie „Do Not Track” w swojej przeglądarce. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie Google i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, klikając poniższy link ( http: //tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = de ) pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę przeglądarki. Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy

 • POŁĄCZ / ZALOGUJ SIĘ NA FACEBOOKU

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi śledzenia sieci firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Ireland (dalej: Facebook Connect / Login). Facebook Connect / Login wykorzystuje pliki cookie w ramach śledzenia sieci, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej i Twojego zachowania podczas surfowania (tzw. Śledzenie). Analizę tę przeprowadzamy na podstawie usługi śledzenia Facebook Connect / Login, aby stale optymalizować naszą stronę internetową i zwiększać jej dostępność. Podczas korzystania z naszej strony internetowej dane, takie jak adres IP i działania użytkownika, są przesyłane do serwera Facebook Connect / Login i przetwarzane oraz przechowywane poza Unią Europejską, np. W USA. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Facebook Connect / Login uzyskał certyfikat w ramach umowy EU-US Privacy Shield (patrz https://www.privacyshield.gov/list ). Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat postępowania z przesłanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Facebook Connect / Login: https://www.facebook.com/about/privacy . Możesz zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (w szczególności adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce, instalując bloker skryptów w swojej przeglądarce (możesz to znaleźć na przykład pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com ) lub aktywuj ustawienie „Do Not Track” w przeglądarce.

 • NIESTANDARDOWA ODBIORCY NA FACEBOOKU

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi śledzenia sieci firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Ireland (dalej: Facebook Custom Audience). Facebook Custom Audience wykorzystuje pliki cookie w ramach śledzenia sieci, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej i Twoich zachowań podczas surfowania (tzw. Śledzenie). Analizę tę przeprowadzamy na podstawie usługi śledzenia od Facebook Custom Audience w celu ciągłej optymalizacji naszej strony internetowej i zwiększania jej dostępności. Podczas korzystania z naszej strony internetowej dane, takie jak adres IP i działania użytkownika, są przesyłane na serwer Facebook Custom Audience oraz przetwarzane i przechowywane poza Unią Europejską, np. W USA. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Facebook Custom Audience certyfikował się w ramach umowy EU-US Privacy Shield (patrz https://www.privacyshield.gov/list ). Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat postępowania z przesłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Facebook Custom Audience: https://www.facebook.com/about/privacy . Możesz zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (w szczególności adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce, instalując bloker skryptów w swojej przeglądarce (możesz to znaleźć na przykład pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com ) lub aktywuj ustawienie „Do Not Track” w przeglądarce.

5. Integracja zewnętrznych usług internetowych i przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie wykorzystujemy aktywne treści JavaScript pochodzące od zewnętrznych dostawców, tzw. Usługi sieciowe. Wywołując naszą witrynę internetową, ci zewnętrzni dostawcy mogą otrzymywać dane osobowe dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie danych poza UE może być możliwe. Możesz temu zapobiec, instalując narzędzie blokujące JavaScript, takie jak wtyczka przeglądarki „NoScript” (www.noscript.net) lub dezaktywując JavaScript w swojej przeglądarce. Może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych w odwiedzanych witrynach internetowych.
Korzystamy z następujących zewnętrznych usług internetowych:

 • GOOGLE

  Na naszej stronie internetowej ładowana jest usługa internetowa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: Google). Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W tym kontekście Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na poprawnym funkcjonowaniu serwisu. Firma Google uzyskała certyfikat w ramach umowy o ochronie prywatności UE-USA (patrz https://www.privacyshield.gov/list ). Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy . Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce lub instalując bloker skryptów w swojej przeglądarce (możesz to znaleźć na przykład na www.noscript.net lub www.ghostery. Com ) .

 • GOOGLE APIS

  Na naszej stronie ładowana jest usługa internetowa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: Google API). Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W tym kontekście Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do interfejsów API Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na poprawnym funkcjonowaniu serwisu. Firma Google-Apis uzyskała certyfikat w ramach umowy o ochronie prywatności UE-USA (patrz https://www.privacyshield.gov/list ). Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat obsługi przesłanych danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google Apis: https://policies.google.com/privacy . Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez interfejsy API Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując bloker skryptów w przeglądarce (można to znaleźć na przykład na stronie www.noscript.net lub www. Ghostery .com ).

 • WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA KLIKNIĘCIA

  Na naszej stronie ładowana jest usługa internetowa firmy KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, W6 7NJ Londyn, Wielka Brytania (dalej: klick-tipp). Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W tym kontekście Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do klick-tipp. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na poprawnym funkcjonowaniu serwisu. Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu twoich danych za pomocą wskazówek dotyczących kliknięcia, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując bloker skryptów w przeglądarce (możesz to znaleźć na przykład
  na www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

 • SOCIAL PLUG-IN - „FACEBOOK”
  • ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczkę społecznościową z sieci społecznościowej „Facebook”, której operatorem jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irlandia („Facebook”). Kiedy wywołujesz stronę, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje połączenie w tle z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do Twojej przeglądarki i tylko integrowana z naszą stroną internetową. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka załadowała określoną stronę w naszej witrynie. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie masz profilu na Facebooku lub nie jesteś obecnie zalogowany na Facebooku. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki na serwer Facebooka w Irlandii i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może natychmiast przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego profilu na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład naciśnięcia przycisku „Lubię to” lub pozostawienia komentarza, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje są również publikowane na Twoim profilu na Facebooku i wyświetlane Twoim kontaktom na Facebooku, które aktywowałeś w tym celu.

  • PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Artykuł 6 (1) (a) RODO (jeśli zarejestrowałeś się na „Facebook”) i artykuł 6 (1) (f) RODO (jeśli nie zarejestrowałeś się na Facebooku). W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem operatora serwisu jest umożliwienie użytkownikom interakcji z treściami operatora serwisu na Facebooku.

  • CEL PRZETWARZANIA DANYCH

   Głównym celem gromadzenia danych jest zaoferowanie Ci sieci interakcji społecznościowej połączonej z Facebookiem, a tym samym zapewnienie interaktywności naszej strony internetowej. Zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych pozostawionych przez Facebooka, a także związanych z nimi praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: ( https: //www.facebook .com / o / prywatność ).

  • CZAS PRZECHOWYWANIA

   Facebook będzie przechowywać dane związane ze świadczeniem usługi internetowej tak długo, jak będzie to konieczne. Jeśli dane podlegają ustawowym wymogom przechowywania, zostaną usunięte po wygaśnięciu okresu przechowywania.

  • MOŻLIWOŚĆ SPRZECIWU I ELIMINACJI

   Jeśli nie chcesz, aby wtyczka społecznościowa Facebooka była wykonywana, możesz zablokować wykonanie, instalując tak zwany bloker skryptów, taki jak „NoScript”. Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego profilu na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny. Możesz również w szczególności uniemożliwić ładowanie wtyczek Facebooka za pomocą dodatków do przeglądarki. Odpowiednie wtyczki do przeglądarki Mozilla Firefox można znaleźć w następującym wyszukiwaniu:
   https://addons.mozilla.org/de/firefox/
   Odpowiednie wtyczki do Opery można znaleźć w następującym wyszukiwaniu:
   https://addons.opera.com/de/
   Odpowiednie wtyczki do przeglądarki Chrome można znaleźć w następującym wyszukiwaniu:
   https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=de
   Możliwości sprzeciwu i usunięcia są poza tym oparte na ogólnych przepisach dotyczących prawa do sprzeciwu na mocy przepisów o ochronie danych oraz prawa do odwołania opisanego poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

6. Informacje o korzystaniu z plików cookies

 • ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Używamy plików cookie na różnych stronach, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Tak zwane „ciasteczka” to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka może przechowywać na Twoim komputerze. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia wyraźną identyfikację przeglądarki przy ponownym odwiedzeniu naszej witryny. Proces przechowywania pliku cookie nazywany jest również „ustawieniem pliku cookie”.

 • PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes polega na utrzymaniu pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, zwiększeniu użyteczności i umożliwieniu bardziej zindywidualizowanego podejścia do klienta. Jesteśmy w stanie zidentyfikować poszczególnych odwiedzających witrynę za pomocą technologii plików cookie tylko wtedy, gdy osoba odwiedzająca witrynę podała nam wcześniej odpowiednie dane osobowe na podstawie odrębnej zgody.

 • CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  Pliki cookie są ustawiane przez naszą witrynę internetową, aby zachować pełną funkcjonalność naszej witryny i poprawić jej użyteczność. Ponadto technologia plików cookie umożliwia nam rozpoznawanie poszczególnych odwiedzających za pomocą pseudonimów, np. Każdego indywidualnego identyfikatora, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować bardziej indywidualne usługi.

 • CZAS PRZECHOWYWANIA

  Nasze pliki cookie są przechowywane do czasu ich usunięcia w Twojej przeglądarce lub, jeśli jest to plik sesyjny, do czasu wygaśnięcia sesji.

 • MOŻLIWOŚĆ SPRZECIWU I ELIMINACJI

  Możesz ustawić swoją przeglądarkę zgodnie ze swoimi życzeniami, tak aby generalnie zapobiegać ustawianiu plików cookie. Następnie możesz zdecydować, czy chcesz akceptować pliki cookie w każdym przypadku z osobna, czy zasadniczo akceptujesz pliki cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. Do rozpoznania, że ​​Twój komputer już połączył się z naszą witryną (trwałe pliki cookie) lub do zapisania ostatnio przeglądanych ofert (sesyjne pliki cookie). Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci większy komfort użytkowania. Aby skorzystać z wygodnych funkcji, zalecamy zezwolenie na korzystanie z plików cookie w naszej witrynie. Możliwości sprzeciwu i usunięcia są poza tym oparte na ogólnych przepisach dotyczących prawa do sprzeciwu na mocy przepisów o ochronie danych oraz prawa do odwołania opisanego poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

7. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Twoje dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi podczas gromadzenia, przechowywania i przetwarzania, aby nie były dostępne dla osób trzecich. W przypadku nieszyfrowanej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych na drodze transmisji do naszych systemów informatycznych, dlatego zalecamy szyfrowaną komunikację lub przesyłkę pocztową do informacji o wysokim stopniu poufności.

8. Cofnięcie zgody - informacje o danych i żądania zmiany - usunięcie i zablokowanie danych

Masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych w odpowiednich odstępach czasu, a także prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania w dowolnym momencie. Twoje dane zostaną przez nas usunięte na pierwsze żądanie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz przesłać prośby o informacje, usunięcie i poprawienie swoich danych, a także sugestie na następujący adres:

Sarah Schreiner

Carrer Costa i Llobera 32 Correos  

P.Box 84

07200 Felanitx Mallorca

E-mail: info@xxlluxorbullys.com

Tel.: +49 176 76551796

9. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przekazania Ci danych osobowych, które nam przesłałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Możesz również zażądać niezwłocznego przekazania tych danych stronie trzeciej na Twoje pierwsze polecenie, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a. RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie przez nas odbywa się w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych.
Korzystając z tego prawa do przenoszenia danych, masz również prawo do tego, aby dane osobowe, które Cię dotyczą, zostały przesłane bezpośrednio innej odpowiedzialnej osobie, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych ludzi.
Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanej osobie odpowiedzialnej.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane są przetwarzane na naszej stronie niezgodnie z prawem, możesz oczywiście w każdej chwili doprowadzić do sądowego wyjaśnienia problemu. Niezależnie od tego masz możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym. Masz prawo do złożenia skargi w państwie członkowskim UE swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy i / lub miejsca zarzucanego naruszenia, tj. Możesz wybrać organ nadzorczy, do którego się zwrócisz w wyżej wymienionych lokalizacjach . Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje Cię wówczas o statusie i wynikach Twojego zgłoszenia, w tym o możliwości skorzystania ze środków prawnych zgodnie z art. 78 RODO.

bottom of page